Het belang van een goed verzuimprotocol

08 mei 2024

|

Nieuws

In elke organisatie is verzuim onvermijdelijk. Medewerkers worden ziek, raken geblesseerd of persoonlijke omstandigheden beïnvloeden het functioneren op de werkvloer. Het is van belang om vanaf dag één goed om te gaan met verzuim, dit kan een significant verschil maken in de algehele gezondheid, productiviteit en sfeer binnen de organisatie. In Nederland speelt de Wet Verbetering Poortwachter een cruciale rol bij het vormgeven van verzuimbeleid en re-integratieprocessen. Deze wet verplicht werkgevers en werknemers tot samenwerking om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan.
Een goed verzuimprotocol is in het verzuimbeleid essentieel.

Wat is een verzuimprotocol? 
Een verzuimprotocol is een gestructureerd plan waarin de stappen en procedures staan beschreven die gevolgd moeten worden wanneer een medewerker zich ziek meldt. Het omvat richtlijnen voor zowel de werknemer als de werkgever en biedt een kader voor communicatie, opvolging en re-integratie.

Wat staat er in een goed verzuimprotocol?

 • Meldingsprocedure
  Een duidelijke procedure voor het melden van ziekte, inclusief wie geïnformeerd moet worden en binnen welke termijn. Dit zorgt ervoor dat de afwezigheid tijdig en correct wordt geregistreerd. Stel bij een ziekmelding de juiste vragen:
  • Vermoedelijke duur verzuim
  • Lopende afspraken en werkzaamheden
  • Of ziekte verband heeft met arbeidsongeval
  • Of er sprake is van een derde partij waar de schade op verhaald kan worden
 • Communicatie tijdens verzuim
  Regelmatige communicatie tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Dit kan via telefoongesprekken, e-mails of bij voorkeur een koffiemoment op het werk om in contact met elkaar te blijven.
 • Medische begeleiding
  Procedure voor het inschakelen van een bedrijfsarts en afspraken voor periodieke controles. Attendeer medewerkers erop dat zij ook zelf recht hebben om (preventief) de bedrijfsarts te bezoeken via bijvoorbeeld een open spreekuur.
 • Re-integratieplan
  Een plan dat stapsgewijs beschrijft hoe een medewerker weer aan het werk kan gaan, inclusief eventuele aanpassingen in het werk of werktijden.
 • Preventieve maatregelen
  Initiatieven zoals gezondheidsprogramma's, ergonomische werkplekken en stressmanagement kunnen bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim
 • Evaluatie en aanpassing van het verzuimprotocol
  Regelmatige beoordeling van het verzuimbeleid en aanpassingen op basis van feedback en resultaten

Een goed verzuimprotocol is essentieel voor het efficiënt beheren van ziekteverzuim binnen een organisatie. Naast dat het helpt te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, draagt het ook bij aan een snellere re-integratie en een betere werkcultuur.
Vragen over het opstellen van een goed verzuimprotocol? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

gerelateerd nieuws

Meer over Healthcare Arbodienst

Nieuws

08 mei 2024

Het belang van een goed verzuimprotocol

In elke organisatie is verzuim onvermijdelijk. Medewerkers worden ziek, raken geblesseerd of persoonlijke omstandigheden beïnvloeden het functione...

Lees verder

Nieuws

03 april 2024

De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

In een wereld die voortdurend in beweging lijkt te zijn en waar de druk om te presteren voortdurend aanwezig is, kan het behouden van evenwicht een uitd...

Lees verder

Nieuws

01 maart 2024

Advies OCTAS vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt door velen als complex ervaren, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om ermee om te gaan. Vo...

Lees verder