Arbeidsdeskundig onderzoek

research, analyse en advies

Belastbaarheid en belasting

Wanneer een medewerker voor langere tijd uitvalt, is de werkgever verplicht om de re- integratiemogelijkheden van de betreffende werknemer te onderzoeken. Voor dit traject wordt een arbeidsdeskundige ingezet die aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert en adviseert over de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in de functie.

Op zoek naar antwoorden
Een werkgever heeft veel prangende vragen wanneer een medewerker uitvalt: Is een terugkeer in eigen functie mogelijk? Of terugkeren binnen de organisatie met een aangepaste of andere functie? Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om de medewerker bij een andere werkgever onder te brengen? Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft de antwoorden.

Knelpunten in kaart brengen
Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek worden de knelpunten van het huidige werk in kaart gebracht door een gesprek met de werkgever en werknemer. Vervolgens draagt de arbeidsdeskundige oplossingen aan, zodat de werknemer op een structurele en duurzame manier terug kan keren binnen de organisatie. Indien dit niet mogelijk is, adviseert de arbeidsdeskundige om een Spoor 2-traject in te zetten, waarbij de mogelijkheden worden bekeken om de medewerker bij een andere organisatie onder te brengen.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een arbodienst verplicht?

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Wat houdt de Wet verbetering Poortwachter in?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact