Training gesprekstechnieken

goed communiceren kun je leren

Ander onderwerp, andere techniek

Elke leidinggevende krijgt wel eens te maken met ‘moeilijke’ gesprekken met medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht nieuwsgesprekken, verzuimgesprekken, preventiegesprekken of conflictgesprekken. Elk onderwerp vereist een andere techniek en soms zelfs tactiek. Het is dan fijn om als leidinggevende enkele handvatten te hebben om het gesprek in goede banen en de gewenste richting te leiden.

Signalen opmerken
Door goed en open met elkaar te communiceren is het ook beter mogelijk om vroegtijdig bepaalde signalen op te pikken van zaken die spelen of leven onder de medewerkers. Dit is een waardevolle en rechtstreekse bron van informatie, waarmee vervelende situaties kunnen worden voorkomen: de organisatie wordt niet verrast of overvallen.

Gespreksvoering
Deze fase start met een informatieve sessie, gericht op de diverse vormen van gespreksvoering. Vervolgens worden de besproken gespreksvormen in praktijk gebracht door een intensieve en interactieve sessie met acteurs. Op die manier komt het gesprek letterlijk en figuurlijk tot leven.

Signalering en aanpak
De volgende fase start met een informatieve sessie gericht op herkennen en erkennen van (stress)signalen en de betekenis en oorzaak van werkdruk. Daarnaast is er aandacht voor het bespreekbaar maken en adequaat handelen als leidinggevende vanuit de professionele rol als casemanager. Vervolgens worden de besproken onderwerpen tijdens de informatieve sessie in praktijk gebracht in een interactieve sessie met acteurs, waarbij de leermomenten in de praktijk worden gebracht.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Zijn er andere trainingen mogelijk?

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact