Risico Inventarisatie & Evaluatie

inzicht in veiligheid en verbeteringen

RI&E: meer dan alleen een onderzoek

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis van het Arbobeleid en meer dan alleen een onderzoek. Het uitvoeren van een RI&E geeft een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de veiligheid binnen de organisatie en geeft zicht op verbeterpunten.

Verplicht
Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om een RI&E op te stellen. In die RI&E worden alle arbeidsrisico’s van een bedrijf of organisatie in kaart gebracht. Op basis van deze vastgestelde arbeidsrisico’s wordt vervolgens een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om de bestaande risico’s te beheersen.

Doel en gevolgen
Het uiteindelijke doel van de RI&E en het PvA is om gezondheidsklachten en ongevallen binnen een organisatie te voorkomen of te minimaliseren. Het beperken van risico’s heeft als gevolg dat er minder ziekteverzuim is, dat het werkplezier wordt bevorderd en de productiviteit stijgt.

Zelf doen of uitbesteden
Het is voor bedrijven mogelijk om zelf een RI&E op te stellen met behulp van het Steunpunt RI&E. Daarnaast kan de RI&E samen met een arbodeskundige worden opgesteld of volledig worden uitbesteed aan een arbodienst. Indien de RI&E zelf wordt uitgevoerd, is het van belang om bij de arbodienst te informeren of de RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een RI&E verplicht?

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Is een werkplekonderzoek verplicht?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact