Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

informeren en adviseren

Effectief en gebruiksvriendelijk

Het doel van een PAGO is informatie te verzamelen over (dreigende) gezondheidseffecten van functie gebonden risico’s bij individuele werknemers. De werknemer krijgt advies over gezondheid in relatie tot werk.

Rapportage
De werkgever wordt in een algemene rapportage geïnformeerd over de klachten in relatie tot de werkomstandigheden. Op basis van deze rapportage kunnen mogelijke risico’s in de organisatie verbeterd worden.

RI&E
De inhoud van het PAGO hangt af van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op basis van de RI&E wordt door de bedrijfsarts het PAGO advies opgesteld voor de organisatie, zodat het in lijn ligt met de overige acties en processen.

Diverse PAGO's
Healthcare biedt verschillende soorten PAGO’s aan, omdat deze worden toegespitst op de situatie die bij de organisatie van toepassing is. Op die manier wordt er altijd een onderzoek gedaan dat het beste past bij de omstandigheden en waarvan de adviezen specifiek aansluiten.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een PMO verplicht?

Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Welke psychische ondersteuning kan er preventief worden ingezet?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact