Verzuimbegeleiding

essentiële ondersteuning en advies

Structurele verlaging verzuim

Healthcare Arbodienst zet zich in voor een sterk verzuimmanagement en het structureel verlagen van het verzuimpercentage. Een goede verzuimbegeleiding is namelijk essentieel om de duur van verzuim te minimaliseren. Wij ondersteunen werknemer én werkgever in de periode van verzuim en re-integratie, om zo samen de mogelijkheden te benutten om een medewerker op verantwoorde wijze terug te laten keren.

Adviseur verzuim en vitaliteit
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze opdrachtgever: een vast aanspreekpunt en een gezicht bij de naam vinden wij belangrijk. Bij het ontvangen van een ziektemelding komt de vaste ‘adviseur verzuim en vitaliteit’ in actie. Er wordt contact opgenomen met de betreffende medewerker waarbij er een inschatting wordt gemaakt van de duur van het verzuim.

Juiste stappen op de juiste momenten
De ‘adviseur verzuim en vitaliteit’ zorgt er voor dat de juiste stappen van de Wet verbetering poortwachter worden doorlopen en dat de werkgever proactief wordt benaderd om de juiste stappen te nemen op de juiste momenten.

Verzuimbegeleiding op maat
In samenspraak met de opdrachtgever kijken we welke aanpak het beste bij de organisatie past: zo kan er worden aangegeven of de organisatie graag zelf de touwtjes in handen wil houden of dat een volledige uitbesteding van de verzuimbegeleiding gewenst is.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een arbodienst verplicht?

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Wat houdt de Wet verbetering Poortwachter in?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact