Spoor 2

re-integratie bij een andere werkgever

Traject naar duidelijkheid

Spoor 2 re-integratie is een traject dat wordt ingezet wanneer duidelijk is geworden dat een medewerker niet kan terugkeren naar de eigen werkplek. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer langdurig ziek is, een blijvende beperking heeft opgelopen of de huidige functie niet meer past bij de mogelijkheden.

Ondersteuning door Drive
Spoor 2 richt zicht op het vinden van passend werk buiten de huidige organisatie, met als doel een succesvolle re-integratie van de werknemer op de arbeidsmarkt.  Onze zusterorganisatie Drive kan samen met de medewerker ondersteuning bieden naar een passende functie bij een andere werkgever. Meer informatie over een Spoor 2-traject bij Drive is hier te vinden.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een arbodienst verplicht?

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Wat houdt de Wet verbetering Poortwachter in?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact