Mediation

met elkaar constructief op zoek naar een oplossing

Mediation als alternatief

Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, waarbij een neutrale derde partij als mediator betrokken is. Het doel van mediation is om werkgevers en werknemers te helpen om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Moment voor mediation
In een professionele omgeving kan het voorkomen dat er meningsverschillen, misverstanden of geschillen ontstaan tussen twee partijen. Deze situaties kunnen ongewenste gevolgen hebben als spanningen, verminderde productiviteit en een negatieve werkomgeving. Dat is hét moment om mediation in te zetten.

Faciliteren en motiveren
De mediator faciliteert het gesprek en zorgt ervoor dat beide partijen de ruimte krijgen en motiveert om standpunten, behoeften en belangen te uiten. Hierdoor ontstaat er een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Mediation zorgt voor:
• Neutraliteit: De mediator is onpartijdig en staat los van de kwestie. Dit creëert een veilige omgeving waarin beide partijen vrijuit kunnen spreken.
• Vertrouwelijkheid: Alle informatie die tijdens de mediation wordt gedeeld blijft vertrouwelijk. Dit zorgt voor openheid en oprechtheid bij beide partijen.
• Kosten- en tijdefficiëntie: Mediation is vaak sneller en kosteneffectiever dan het aangaan van een juridische procedure. Dit is een prettig vooruitzicht voor alle betrokkenen.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een arbodienst verplicht?

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Wat houdt de Wet verbetering Poortwachter in?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact