Rijbewijskeuring

op weg naar langdurige mobiliteit

Veilig en verantwoord blijven rijden

Een rijbewijskeuring is een medische beoordeling die vereist kan zijn om een rijbewijs te verlengen of te verkrijgen. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren als leeftijd, gezondheidstoestand of het type rijbewijs dat behaald moet worden.

Onderdelen van de rijbewijskeuring
Een rijbewijskeuring bestaat uit een medische beoordeling en (eventueel) aanvullende tests. Tijdens de keuring beoordeelt een gecertificeerde bedrijfsarts allereerst de medische geschiktheid om te rijden. Dit bestaat onder meer uit het controleren en beoordelen van zicht, gehoor, lichamelijke conditie en mentale gezondheid.

Wanneer de medische beoordeling er om vraagt, volgen enkele aanvullende tests, afhankelijk van de gezondheidstoestand en het type rijbewijs dat wordt aangevraagd. Deze kunnen bestaan uit bloedonderzoek, urineonderzoek, elektrocardiogram (ECG) of een rijvaardigheidstest.

Keuringsrapport
Na de keuring ontvangt de deelnemer een keuringsrapport. Wanneer de keuring geen problemen aan het licht brengt, kan de deelnemer het rijbewijs normaal gesproken verlengen of verkrijgen. Bij bepaalde medische aandoeningen kan een beperking of aanpassing van het rijbewijs noodzakelijk zijn.

Kom direct in contact

Veelgestelde vragen

Iedere vraag is waardevol

Een andere vraag?

Is een RI&E verplicht?

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Is een werkplekonderzoek verplicht?

ook dit is healthcare

Wij leiden bedrijfsartsen op

Healthcare Arbodienst is ook de plek om opgeleid te worden tot bedrijfsarts. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom in contact