Advies OCTAS vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

01 maart 2024

|

Nieuws

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt door velen als complex ervaren, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om ermee om te gaan. Vooral de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met lage inkomens of flexibele arbeidscontracten, ervaren problemen. Daarnaast vallen sommige mensen buiten de boot omdat ze niet aan de toelatingscriteria voor een uitkering voldoen, ondanks ernstige arbeidsbeperkingen.

OCTAS:  Een nieuwe visie

Op 29 februari heeft OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) gevraagd om een advies uit te brengen over een toekomstbestendig en uitvoerbaar stelsel. OCTAS heeft op 29 februari 2024 haar eindrapport gepubliceerd, getiteld 'Toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel: Meer aandacht, vertrouwen en zekerheid'.

Drie varianten voor verbetering

OCTAS presenteert drie varianten om het complexe stelsel te vereenvoudigen en knelpunten aan te pakken:

  1. Huidig stelsel beter: Deze variant stelt maatregelen voor om het huidige stelsel eenvoudiger en menselijker te maken. Onder andere door de WIA te vereenvoudigen en de drempel voor arbeidsongeschiktheid te verlagen.
  2. Werk staat voorop: Hier ligt de nadruk op re-integratie en het kijken naar wat mensen wel kunnen. Een re-integratieperiode van 3 tot 5 jaar wordt voorgesteld, gevolgd door een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.
  3. Basis voor werkenden: Deze variant streeft naar één gelijke regeling voor alle werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen. Hierbij worden alle werkenden op dezelfde manier beoordeeld, ondersteund en begeleid naar re-integratie.

Verdere uitwerking nodig

De voorgestelde varianten bieden interessante aanknopingspunten, maar vereisen verdere uitwerking. Nieuwe wetgeving biedt de mogelijkheid om het stelsel te verbeteren, waarbij het UWV snel aan de slag wil gaan. Ondernemersorganisaties zien ook kansen om met alle betrokken partijen verder in gesprek te gaan over de voorgestelde scenario's.

gerelateerd nieuws

Meer over Healthcare Arbodienst

Nieuws

08 mei 2024

Het belang van een goed verzuimprotocol

In elke organisatie is verzuim onvermijdelijk. Medewerkers worden ziek, raken geblesseerd of persoonlijke omstandigheden beïnvloeden het functione...

Lees verder

Nieuws

03 april 2024

De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

In een wereld die voortdurend in beweging lijkt te zijn en waar de druk om te presteren voortdurend aanwezig is, kan het behouden van evenwicht een uitd...

Lees verder

Nieuws

01 maart 2024

Advies OCTAS vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt door velen als complex ervaren, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om ermee om te gaan. Vo...

Lees verder