Advies OCTAS vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

01 maart 2024

|

Nieuws

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt door velen als complex ervaren, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om ermee om te gaan. Vooral de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met lage inkomens of flexibele arbeidscontracten, ervaren problemen. Daarnaast vallen sommige mensen buiten de boot omdat ze niet aan de toelatingscriteria voor een uitkering voldoen, ondanks ernstige arbeidsbeperkingen.

OCTAS:  Een nieuwe visie

Op 29 februari heeft OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) gevraagd om een advies uit te brengen over een toekomstbestendig en uitvoerbaar stelsel. OCTAS heeft op 29 februari 2024 haar eindrapport gepubliceerd, getiteld 'Toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel: Meer aandacht, vertrouwen en zekerheid'.

Drie varianten voor verbetering

OCTAS presenteert drie varianten om het complexe stelsel te vereenvoudigen en knelpunten aan te pakken:

  1. Huidig stelsel beter: Deze variant stelt maatregelen voor om het huidige stelsel eenvoudiger en menselijker te maken. Onder andere door de WIA te vereenvoudigen en de drempel voor arbeidsongeschiktheid te verlagen.
  2. Werk staat voorop: Hier ligt de nadruk op re-integratie en het kijken naar wat mensen wel kunnen. Een re-integratieperiode van 3 tot 5 jaar wordt voorgesteld, gevolgd door een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.
  3. Basis voor werkenden: Deze variant streeft naar één gelijke regeling voor alle werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen. Hierbij worden alle werkenden op dezelfde manier beoordeeld, ondersteund en begeleid naar re-integratie.

Verdere uitwerking nodig

De voorgestelde varianten bieden interessante aanknopingspunten, maar vereisen verdere uitwerking. Nieuwe wetgeving biedt de mogelijkheid om het stelsel te verbeteren, waarbij het UWV snel aan de slag wil gaan. Ondernemersorganisaties zien ook kansen om met alle betrokken partijen verder in gesprek te gaan over de voorgestelde scenario's.

gerelateerd nieuws

Meer over Healthcare Arbodienst

Nieuws

01 maart 2024

Advies OCTAS vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt door velen als complex ervaren, waardoor het voor veel mensen moeilijk is om ermee om te gaan. Vo...

Lees verder

01 februari 2024

Opleiding tot bedrijfsarts

Opleiding tot bedrijfsarts - Een blik op de voordelen van deze uitdagende carrière. Het pad naar een carrière als bedrijfsarts is een reis die niet alle...

Lees verder

Aankondiging

15 januari 2024

Samenwerking DELTA Equity Partners

Wij brengen u graag op de hoogte van een belangrijke ontwikkeling binnen onze organisatie. Al ruim 20 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor onze kla..

Lees verder